sida

Kommunpolitik

Vänsterpartiet för en aktiv oppositionspolitik i Höör. Vi har förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder.
Här redovisar vi en del av vårt arbete genom motioner, yrkanden och reservationer i det kommunala arbetet.

Motioner 2018
 • Utveckling istället för avveckling av skolorna i Tjörnarp och Gudmuntorp – 30 okt 2018 (se motionen här)
Motioner 2019
 • Ett första steg i utvecklingen av skolorna i Tjörnarp och Gudmuntorp – 22 feb 2019 (se motionen här)
 • Anställning av personer med funktionsvariationer, 22 feb 2019 (se motionen här)
 • Nu ökar vi kommunens intäktssida! – 19 juni 2019 (se motionen här)
 • Justering av budgetramarna för 2020 – okt 2019 (se motionen här)
 • Anslut Höör till ICAN Cities Appeal – okt 2019 (se motionen här)
 • Mot framtidens delningsekonomi med kommunal elbilspool – 9 dec 2019 (se motionen här)
Motioner 2020
Motioner 2021
Motioner 2022
Motioner 2023
Initiativärende 2023

___________________________

Reservationer

I många fall anser vi i Vänsterpartiet att nämnderna fattar helt felaktiga beslut. Om vi inte kan ställa oss bakom besluten, kan vi reservera oss. En reservation kan vara muntlig eller skriftlig. När vi vill utveckla varför vi inte kan ställa oss bakom ett fattat beslut, lämnar vi in en skriftlig reservation.

Här kommer vi att redovisa en del av reservationerna i olika nämnder.

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
 • Reservation angående Magasinet/Kvarnen – 20 okt 2020 (se dokumentet här)
 • Reservation mot planläggning av område vid Wrangelsborg med strandskydd – 20 okt 2020 (se dokumentet här)
 • Reservation mot planläggning av naturområde i Sätofta – juni 2021 (se dokumentet här)
 • Reservation mot avslag av motion om koldioxidbudget januari 2023 (se dokumentet här)
Tillstånds- och tillsynsnämnden (tidigare miljö- och byggnämnden)
 • Reservation mot verksamhetsplanering för 2020 – 11 dec 2019 (se dokumentet här)
 • Reservation mot positivt förhandsbesked för bostadshus på Orupsbergets sydsida – 4 mars 2020 (se dokumentet här)
 • Reservation mot ny taxa enligt miljöbalken m.m. -13 oktober 2021 (se dokumentet här)
 • Reservation mot att bevilja bygglov utan att kräva markundersökning – 14 juni 2023 (se dokumentet här)
Socialnämnden
 • Reservation mot budget 2021 för arbetet med barn och unga – 5 november 2020 (se dokumentet här)
Kopiera länk