• Hem
sida

En rak vänster från Höör

Den planerade järnvägen mellan Lund och Hässleholm kommer att dras rakt genom stora opåverkade områden, utpekade i Höörs kommuns översiktsplan. Dessa områden har stora värden; för kulturmiljön, för den biologiska mångfalden och inte minst för det rörliga friluftslivet. En dragning av en höghastighetsjärnväg genom dessa områden kommer att för all framtid förstöra stora delar av dessa värden.
Vänsterpartiet Höör anser att järnvägskapaciteten mellan Lund och Hässleholm bör byggas ut med nya spår i anslutning till den befintliga stambanan. Restiden blir några minuter längre, men vi sparar mellanskånes natur- och kulturmiljö.
Vi kommer att arbeta för att Höörs kommun yttrar sig till Trafikverket i enlighet med vårt ställningstagande ovan. Till Vänsterpartiets Skånedistrikt motionerar vi om att Vänsterpartiet regionalt och centralt ska arbeta för en utbyggd stambana med fyra spår i stället för en ny järnvägskorridor genom Skåne.

HÖÖRS ENDA VÄNSTERPARTI GJORDE SITT BÄSTA VALRESULTAT NÅGONSIN 2018. 699 PERSONER HADE DET GODA OMDÖMET ATT LÄGGA SIN RÖST PÅ OSS.

Vi kommer under kommande fyra år att göra vårt bästa för att motsvara era förväntningar.

 

Kopiera länk