• Hem
  • Våra förtroende...
sida

Våra förtroendevalda

Förtroendevalda 2023-2026

Kommunfullmäktige
Christel Lindqvist,   ledamot
Olle Krabbe,   ledamot, gruppledare
Pierre Malmberg Nyborg,   ledamot
Karolina Frick,   ersättare
Bengt Johansson, ersättare

Kommunstyrelsen
Olle Krabbe,   ledamot 
Lars Johansson, ersättare

Socialnämnden
Björn Lindqvist, ledamot
Pierre Malmberg Nyborgersättare

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa
Christel Lindqvist, ledamot
Maria Oscarsson, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden
Björn Lindqvist,  ledamot
Kristina Toft, ersättare

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Lars Johansson, ledamot
Kristina Toft, ersättare

Valnämnden
Bengt Johansson,   ledamot

 

Vänsterpartiet Höörs styrelse 2022
Presentation

Christel Lindqvist, ordförande
Olle Krabbe, kassör
Lars Johansson, sekreterare
Kristina Toft, ledamot
Pierre Malmberg Nyborg, ledamot

 

 

Kopiera länk