• Hem
  • Styrelsen
sida

Styrelsen

Vänsterpartiet Höörs styrelse 2022

Christel Lindqvist, ordförande

Jag tror på mänskliga rättigheter och solidaritet och jag vill ha en human flyktingpolitik utan rasism och taggtråd.
Politiskt i Höör vill jag att alla samhällen ska ha tillgång till skola, äldrevård och social service.
Jag vill arbeta för att Höörs tätort delar med sig till övriga kommunen och inte enbart mot den sk guldkusten.

Olle Krabbe, kassör

Jag är konservativ på många sätt:
Vill ha en livsmedelsproduktion utan djurfabriker, gärna småskaligt lantbruk.
Vill bevara och renovera äldre byggnader som ofta är vackrare än dagens nyproduktion.
Vill att skolan återgår till vad som gällde före 1992; då friskolor erbjöd en annan pedagogik och inte vinstmaximerades av koncerner.
Däremot vill jag ha mer socialism i samhället genom ekonomisk demokrati där de som säljer sin arbetskraft har rätt att få del i överskott.
Kommunalt är det viktigaste att den pågående nedmonteringen av skolan bryts, och att äldreomsorgen återfår en bättre kvalité. Även om det kostar!

Lars Johansson, Sekreterare

Närheten till naturen och goda kommunikationer gör Höörs kommun attraktiv för många medborgare. Jag vill slå vakt om vår tätortsnära natur som ska bevaras och utvecklas till nytta för rekreation, vardagsmotion och för den biologiska mångfalden.
Jag vill även värna strandskyddet, Höörs medborgare ska ha tillgång till våra stränder som också ska skyddas för att de är en viktig livsmiljö för både växter och djur. Strandskyddet är en klassfråga!
Som boende på landsbygden sedan 30 år anser jag att alla delar av kommunen ska ha rimlig tillgång till skolor och social service.
Jag säger nej till ständiga besparingskrav på skola, vård och omsorg!
Vi måste också arbeta hårt för att minska samhällets snabbt ökande klassklyftor, jag vill ha högre beskattning på kapitalinkomster och lägre skatt på arbete.

Pierre Malmberg Nyborg, ledamot

Nyligen invald i styrelsen i Vänsterpartiet här i Höör. Arbetar som distriktssköterska inom LSS i en grannkommun och har arbetat med utsatta grupper i samhället i mitt yrkesverksamma liv. Jag vill med mitt politiska engagemang förändra samhället till ett samhälle för alla. Inte bara för de med pengar och makt. Alla ska kunna få känna sig delaktiga. Tror på empowerment, frihet, kooperativa föreningar/företag, feminism och demokrati. Dessa ord är för mig inga substantiv utan verb, någonting som vi gör och det gör vi allra bäst tillsammans med andra.

Kristina Toft, ledamot

 

 

Kopiera länk