sida

Att vara förtroendevald

Med förtroendevald menas här ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.

De som är ledamöter i kommunfullmäktige väljs i de allmänna valen. Ledamöter i olika nämnder och styrelser utses av partiets medlemmar. Du måste naturligtvis vara medlem i partiet om du vill företräda Vänsterpartiet.

I dokumentet ’Sitta i KF’ kan du läsa om vad det innebär att vara förtroendevald i kommunfullmäktige, dokumentet finns här.

Kopiera länk